Kaunas


Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla - darželis
Kranto 5 – oji 7, Kaunas
Priešmokyklinė grupė
Pedagogė Agnė Tirūnaitė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Kauno lopšelis – darželis „Vyturėlis“
Kaunas,  Kalniečių g. 214
Grupės: „Kačiukų“,  „Kiškučių“, „Ančiukų“, „Žvirbliukų“, „Viščiukų“,
 „Stirniukų“, „Voveriukų“, „Meškučių“.
Pedagogės: Kristina Gadliauskienė, Aušra Galvydytė, Aurelija Pocė,
Jurgita Naudžiuvienė, Birutė Rimkienė, Violeta Aleksienė, Genutė Kurkienė,
Stefa Bliūdžiuvienė, Rūta Kurakinienė, Renata Bielienė, Alma Palkienė,
Danutė Paplauskienė, Rita Juozelskienė, Rasa Stanaitienė, Zita Baratinskienė,
Daina Biliūnaitė, Ernesta Leonavičienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno lopšelis - darželis „Klumpelė“
Pienių g. 14, Kaunas
Grupė „Saulutė“
Pedagogė Rita Pileckienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kauno lopšelis-darželis ,,Saulutė“
Kaunas, Krėvės pr.  56
      Grupės: ,,Bitutės“, ,,Gintarėliai“, Nykštukai“, Skruzdėliukai“
ir specialiųjų poreikių vaikai, lankantys logopedinius užsiėmimus
Pedagogės: Reda Mikalauskienė, Sandra Olišauskienė, Kristina Jonuškienė,
Agnė Kazakevičiūtė, Karolina Mauliūtė, Giedrė Brazauskienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Babtų lopšelis-darželis
Prieplaukos 6, Babtai
 ,,Drugelių" grupė
Pedagogė Audra Trumpiškienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno lopšelis – darželis „Atžalėlė“
K. Donelaičio 9a, Kaunas
Grupė „Klevelis“
Pedagogė Oksana Bužinskienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kauno lopšelis – darželis „Atžalėlė“
K. Donelaičio 9a, Kaunas
Grupė „Ąžuoliukas"
Pedagogė Judita Stankienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė"
Taikos pr. 10
Grupė ,,Žiogelių"
Pedagogė Ingrida Arelienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Kauno Šančių lopšelis-darželis
Miglovaros g. 14, Kaunas
„Žiniukų“ priešmokyklinė grupė
Pedagogės: Kristina Sakalė, Asta Milbutienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kauno mokykla – darželis “Šviesa”
Rimvydo 20, Kaunas
Grupė ,,Drąsučių sodyba“
Pedagogė Virginija Paužienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla
Partizanų g. 22, LT–50217 Kaunas
„Gudručių“ studija
Pedagogės: Dovilė Purga, Jurgita Paulauskaitė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno lopšelis – darželis ,,Aviliukas“
S. Žukausko g. 31 , Kaunas
,,Drugelio“ grupė
Pedagogės: Erika Lapačinskienė, Asta Meiliūnienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno lopšelis – darželis „Girinukas“
Kaunas, Partizanų g. 52
„Skruzdėliukų“ grupė
Pedagogė Kristina Kazlauskienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“
Kalniečių g. 257, Kaunas
„Medeinos“, „Upynos“, „Saulės“, „Meletėlės“, „Aušrinės“, „Vakarės“, „Gabijos“, „Austėjos“ grupės.
Pedagogės: Daiva Kilikevičienė, Aldona Mickevičienė, Ilona Varanauskienė, Rūta Venckienė, 
          Vaida Beinoravičienė, Gerda Sagatienė, Vijoleta Barauskienė, Rima Juknienė, Danutė                       Jurkšienė, Rūta Sapkauskienė, Laimutė Armanavičienė, Sandra Virbašienė, Viktorija Gečaitė,
 Genovaitė Aleksiejūnienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 
Kauno lopšelis – darželis „Aušrinė“
Baltų pr. 49, Kaunas
 Grupė „Vaivorykštė" 
Pedagogės: Dovilė Smilgaitytė, Irina Skirienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno lopšelis-darželis ,, Tukas''
Pakraščio g.7A, Kaunas  
Priešmokyklinė ,,Liūtukų" grupė
Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagoge Birute Bruziene

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Babtų lopšelis-darželis
Prieplaukos 6, Babtai,
,,Kiškių'' grupė
Pedagogė Erika Stankevičiūtė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kauno vaikų darželis ,,Vaivorykštė“
Geležinio Vilko -9, Kaunas
Grupė ,,Lašas“
Pedagogė Aušra Lagunavičienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kauno vaikų darželis ,,Vaivorykštė“
Geležinio Vilko -9, Kaunas
Grupės: ,,Aušrinė“
Pedagogės: Reda Žukauskaitė, Virginija Šalčienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kauno „Kolpingo mokyklėlė“
Raguvos 7, Kaunas
Pedagogė Lina Liach

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


MB ,,Kauno Montessori darželis“
Saulės darželis
Saulės g. 49, Kaunas
Pedagogė Jurgita Stanevičienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno A. Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras
Partizanų g.
„Zylučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupės
Pedagogės: Aistė Bendaravičiūtė, Neringa Dėdelienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vilkijos lopšelis – darželis „Daigelis“
Marmos g. 7, Vilkija, Kauno rajonas
Grupė „Šaltinėlis“
Pedagogės: Jurgita Grajauskaitė, Edita Sasnauskienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno menų darželis „ Etiudas“
V. Krėvės pr. 105a, LT-50372 Kaunas
 Grupė „Saulutė“
Pedagogės: Sigita Kaulėnienė, Jurgita Daukšienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno menų darželis „ Etiudas“
V. Krėvės pr. 105a, LT-50372 Kaunas
Grupė „ Saulutė“
Pedagogė Sigita Kaulėnienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kauno menų darželis „ Etiudas“
V. Krėvės pr. 105a, LT-50372 Kaunas
Grupė „ Saulutė“
Pedagogė Jurgita Daukšienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno lopšelis-darželis"Židinėlis"
Pikulo 31, Kaunas
Grupės: "Voveriukų", "Pumpurėlių", "Žiniukų mokyklėlė"
                           Pedagogės: Meilutė Ramanauskienė, Asta Baltrušaitienė, Saulutė Jocienė, 
Aurelija Jančiuvienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis ,,Eglutė“
S.Lozoraičio 5 A, Kaunas
,,Saulučių“ grupė
Pedagogė Ona Noreikienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“
Pikulo g. 31, Kaunas
Grupės: „Smalsučiai“, „ŽiogeliaI“, „Žirniukai“, Pelėdžiukai“
Pedagogės: Giedrė  Jakovlevienė, Asta  Jankūnienė, Ingrida  Turčinskaitė
                Renata  Juozapavičienė, Vilma  Bikulčienė, Dalė  Janušaitienė, Egita Mocevičienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Raudondvario A.ir A. Kriauzų mokykla-darželis
Vyturių g. 2B, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.
Grupės: ,,Pelėdžiukų“, ,,Boružiukų“
Pedagogės: Edita Šlapikienė, Virginija Jotautienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Lopšelis/darželis ,,Želmenėlis“
V. Krėvės pr. 95, Kaunas
Grupė ..Linelis“
Pedagogė Rasa Šapranavičienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Lopšelis-darželis ,,Želmenėlis“
V. Krėvės pr. 95, Kaunas
Grupė ,,Rūtelė“
Pedagogė Inga Keragytė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“
Grupė „Vyturėlis“
Pedagogės: Augenija Maleckienė, Diana Ciap

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno lopšelis-darželis  „Šilinukas“
Grupė „Riešutėliai“
Pedagogės: Kristina Jareckaitė, Danutė Baronienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Kauno ,,Aušrinės“ lopšelis-darželis
Baltų pr. 49, Kaunas.
,,Smalsučių“ ir ,,Bitutės“ grupės
Pedagogės: Irena Puodžiukaitienė, Gintarė Varškevičiūtė, Kazimiera Kasiulevičienė,
Ona Banevičienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“
Verkių g. Kaunas
„Drugelio“ grupė
Danguolė Klemkienė - Kotryna Kazlauskaitė (ugdytinė)
Violeta Vasiliauskienė - Karolis Lapinskas (ugdytinis)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kauno lopšelis – darželis „Rokutis“
Baltaragio g. 1, Kaunas
Priešmokyklinė „Nykštukų“ grupė
Pedagogė Dalė Šimkaitienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“
Lozoraičio 24, Kaunas
,,Peliukų“ grupė
Pedagogės: Vilma Pužauskienė, Jurgita Jankūnienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno r. Čekiškės darželis
Rožių g. 6, Čekiškės mstl., LT-54275 Kauno r.
Ikimokyklinė grupė
Pedagogė Janina Langvinienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kauno lopšelis-darželis  „Klausutis“
„Drugelių“  grupė
Pedagogė Giedra Kazlauskienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“
Kęstučio g.  44 A,
,,Nykštukų" grupė
Pedagogė Sanida Lukoševičienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 
Lopšelis-darželis “Rokutis”
Baltaragio g.1, Kaunas,  el.paštas :
“Drugelių” grupė
Pedagogė Edita Diedonienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“
Kęstučio g. 44A, LT-44308, Kaunas
,,Pelėdžiukų“ grupė
Pedagogės: Dalė Šimkauskienė, Sanida Luoševičienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“
V. Krėvės pr. 56  Kaunas
„Spindulėlių“ grupė
Pedagogės: Brigita Rakauskienė, Dalė Pienauskienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Birželio 23-osios 21, Kaunas LT 50222
Grupė „Kodėlčiukai“
Pedagogės: Loreta Mačiulienė, Giedrė Bartkuvienė, Jūratė Vėsienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 
Kauno Lopšelis darželis ,,BITUTĖ“
Taikos pr. 10, Kaunas
,,Drugelių“ grupė
Pedagogė Ingrida Zelionkienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno Jono Žemaičio – Vytauto mokykla- daugiafunkcinis centras
Radvilėnų 7, LT- 50258 Kaunas
„ Drugelių“ grupė
Pedagogė Ilma Šukienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno Jono Žemaičio – Vytauto mokykla- daugiafunkcinis centras
Radvilėnų 7, LT- 50258 Kaunas
„ Drugelių“ grupė
Pedagogė Beatričia  Vildžiūnienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“
R.Kalantos 116, Kaunas
Priešmokyklinio ugdymo „Giliukų“ grupė
Pedagogės: Alina Jankauskienė, Ramunė Bereniūtė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Priešmokyklinė grupė „Peliukai“
Pedagogės: Daiva Aleknienė, Daiva Salemonienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Kauno r. Lapių lopšelis – darželis
Kauno r. Lapių mst. Mokyklos g.4
Grupė „Boružėlių“
Pedagogė Rasa Girskienė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kauno šv. Kazimiero progimnazija
Vandžiogalos g. 51, LT-47416, Kaunas
Priešmokyklinė ugdymo grupė
Pedagogės: Asta Aleksandravičienė, Rūta Mirauskienė


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą